Regulamin

Regulamin dotyczący wynajmu  “Apartamentów nad Łomniczką” w Karpaczu przy ulicy Bocznej.

Apartamenty Iwona Bułdo Szczecin, Kolonistow 34, NIP: 851-195-74-30 zwany dalej Usługodawcą  a wynajmujący zwany dalej Gościem zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część kontraktu wynajęcia apartamentu.

§1 Uslugodawca

Uslugodawca  Apartamenty Iwona Bułdo: NIP 851-195-74-30, REG. 811 208 394

§2 Umowa Rezerwacji

W momencie dokonania przez Gościa rezerwacji dotyczącej wynajęcia apartamentu zostaje zawarta umowa pomiędzy Gościem a Usługodawcą , dla której obowiązują warunki określone poniżej.

§3 Rezerwacja

 •  Po zapoznaniu się z ofertą na stronie internetowej, należy złożyć zamówienie przez rezerwację on-line bądź e-mailem podając stosowne dane.
 • Wybraną przez Gościa ofertę Usługodawca potwierdza mailem lub faxem wysyłając potwierdzenie rezerwacji wraz z wyszczególnioną wartością zamówienia.
 • W ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji Gość zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości ceny jednego noclegu. Przedpłata dokonana jest przelewem na konto bankowe Usługodawcy:

  BANK ZACHODNI WBK S.A
  27109014920000000114107383

  APARTAMENTY IWONA BUŁDO
  UL.KOLONISTOW 34
  71-806 SZCZECIN

 • Po zaksięgowaniu przedpłaty apartament jest rezerwowany dla Gościa.
 • Przedpłata stanowi potwierdzenie złożonej rezerwacji.
 • W przypadku, gdy nie zostanie dokonana przedpłata w uzgodnionym terminie rezerwacja może być anulowana automatycznie przez Usługodawcę.

§4 Rezygnacja z rezerwacji

 • w przypadku anulacji do 10 dni przed terminem przyjazdu – Gość ponosi koszty wpłaconego zadatku tj. 25 % zamówienia
 • przy anulacji w terminie poniżej 10 dni przed deklarowanym przyjazdem Gość ponosi koszty 50% sumy całego pobytu. W przypadku, jeżeli Gość dokonał pełnej wpłaty, w takim przypadku Usługodawca zwróci 50 % wpłaty.
 • Przy anulacji w dniu przyjazdu lub braku anulacji Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej należności z tytułu zamówionych i przygotowanych dla niego usług.

§5 Zmiana Rezerwacji

 • W przypadku konieczności zmiany dokonanej wcześniej rezerwacji Gość powinien zgłosić zmianę pisemnie lub mailem. Zmiany co do terminu powinny być dokonywane nie później niż na 10 dni przed przyjazdem.
 • Późniejsze lub ustne zmiany mogą zostać nie uwzględnione przez Usługodawcę.
 • Usługodawca w ciągu 24 godzin prześle odpowiedź czy taka zmiana jest możliwa.

§6 Cennik

 • W cenę doby apartamentu wliczone są koszty używania energii oraz wody, możliwość korzystania z TV
 • Podane ceny są cenami brutto i zawierają 7% podatku VAT.

§7 Przyjazd /Wyjazd

 • Godziny przyjazdu i wyjazdu , przekazania i odebrania lokalu uzgadniane są 1dzień przed przyjazdem.
 • Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu następuje nie później niż o godz. 12:00.
 • Przekazanie i odbiór apartamentu dokonuje Usługodawca wspólnie z Gościem.

§8 Ilośc gości

 • w opisie apartamentu jest podana maksymalna liczba osób możliwa do zamieszkania
 • w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby osób bez konsultacji, Usługodawcą ma prawo do natychmiastowego zerwania umowy i pobrania dodatkowej opłaty

§9 Inne

 • Usługodawca nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie

§10 Inne

 • Usługodawca nie wyraża zgody na palenie papierosów/cygar  w apartamencie.

§11 Inne

 • Należy przestrzegać ogólnych zasad porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej po godzinie 22:00.
 • Przy przekroczeniu tych reguł Usługodawca jest upoważniony do zerwania umowy
 • Bezwzględnie zabronione jest wynoszenie rzeczy znajdujących się w apartamencie poza jego teren.

§ 12 Dane Osobowe

 • Dokonując rezerwacji w serwisie www.karpaczapartamenty.com Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu www.karpaczapartamenty.com oraz Usługodawcy.
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§13 Inne

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy. Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 15 czerwiec  2010 roku.